Margriet van Eijk - Kleur en interieur
OPGAVEFORMULIER
Voor- en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (vast en mobiel)
email-adres
geeft zich op voor:
Individuele training 1,5 uur
Opleiding Kleur/interieuradviseur
Opleiding Decoratieschilder
Opleiding Muurschilder
Opleiding Oude technieken
Algemene voorwaarden Kleuracademy
Gezien en voor akkoord
Opmerkingen en/of vragen
Na ontvangst van het formulier, mailen wij u een factuur.