Margriet van Eijk - Kleur en interieur
IN 2017 OOK STUDIEKOSTEN AFTREKBAAR  

Voor ondernemers en zzp-ers zijn de kosten voor opleidingen of cursussen in aftrek te nemen als zakelijke lasten. Studiekosten zijn aftrekbaar voor zover het gaat om een opleiding die u volgt voor uw beroep of ter verbetering van uw financieel economische positie. Het moet gaan om een studie waarmee in de toekomst voordeel behaald kan worden en het mag niet een studie van zeer algemene aard zijn zoals voor uw rijbewijs. Denk aan een beroepsopleiding of aan een computercursus die u nodig hebt voor uw werk.

Wat is aftrekbaar? Aftrekbaar zijn de kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de opleiding, zoals voor boeken en readers, cursusgeld en/of collegegeld en kosten voor een rekenmachine of computer. Een computer zal wel afgeschreven moeten worden. Dat betekent dat over een periode van drie jaar, elk jaar een deel van de kosten in aftrek kan worden gebracht. De restwaarde wordt gesteld op 10%. Verder moet u er rekening mee houden dat u de computer ook voor een deel privé gebruikt.

Bijvoorbeeld: Computer van € 1.600,-- minus 10% restwaarde gaat u dus € 1.440,-- afschrijven over 3 jaar. Per jaar is dat € 480,--. Als u de computer voor 50% privé gebruikt is € 240,- aftrekbaar. 
U volgt bij de Kleuracademy voor € 3000,–-aan opleidingen, dan krijgt u van de belastingdienst terug: € 3000,–- min € 250,–- (drempel) maal het percentage van jouw belastingschijf.
Dat is netto: € 907,– (als u in de 33% belastingsschijf zit), € 1.155,–- (in de 42% schijf, waar de meeste mensen zitten), € 1430,–- (in de 52% schijf)

Werknemers kunnen studiekosten boven € 500,-- aftrekken. Veel mensen weten niet dat zij hun studiekosten bij de Belastingdienst in aftrek kunnen nemen. Dit is jammer want het aftrekken van deze kosten kan aardig wat geld opleveren. Om van deze extra aftrekpost gebruik te maken moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier volgen enkele interessante tips.
Studiekosten kunnen in aftrek worden genomen bij de buitengewone lasten. Er is een drempel van € 500,-- . Daarom is het misschien verstandig verschillende cursussen te combineren in één jaar. Ook reiskosten en studiemateriaal kunnen worden afgetrokken. Er is ook een maximum gesteld aan aftrekbare studiekosten per jaar van € 15.000,--. Hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk.
De overheid heeft een werkgever ruime mogelijkheden gegeven tot het onbelast vergoeden van kosten die samenhangen met cursussen en opleidingen.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor uitgebreide informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst.